NEJVĚTŠÍ PORTÁL ON-LINE VÝUKY V ČR A NA SLOVENSKU

NIZOZEMŠTINA

ZAČÁTEČNÍCI

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
NiZJ-K1 03. 10 - 30. 01 1 x 2 út 18:35-20:05 32 3 450 Kč
POPIS KURZU
Lektor: Mária
Učebnice: Help! Kunt u mij helpen? 1

Tento kurz je vhodný pro všechny klienty, kteří se poprvé setkávají s nizozemštinou (pod jinými názvy – holandštinou, vlámštinou), nejsou tedy nutné žádné předchozí znalosti nizozemštiny. Naučíme Vás základům nizozemské konverzace, získáte základní slovní zásobu, procvičíte si čtení, psaní, naučíte se rozumět jednoduchým sdělením v nizozemštině.

Osnovou kurzu bude učebnice Help! Kunt u mij helpen? 1, bude probrána látka v rozsahu lekce 1-3/4. Kromě toho budete pracovat s dalšími učebnicemi nizozemštiny, originálními materiály vytvářenými dle individuálních potřeb účastníků kurzu, krátkými zvukovými nahrávkami a hrami určenými k procvičení slovní zásoby i gramatiky.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po absolvování kurzu:

Gramatika: určitý a neurčitý člen; osobní zájmena; časování sloves, nepravidelných sloves být a mít a používání pomocných sloves - vše v přítomném čase; tvoření budoucího času; základní slovosled v nizozemštině; základy pravopisu

Slovní zásoba: pozdravy, výměna základních osobních informací, názvy měst, zemí a národností, čísla, dny v týdnu, měsíce, popis cesty, město, barvy, doprava (popř. v lekci 4 jídlo a pití, restaurace)

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

MÍRNÁ POKROČILOST 1

Kód kurzu Pololetní Intenzita Dny výuky Čas výuky Počet hodin Cena
HoMP1J-K1 04. 10 - 31. 01 1 x 2 st 18:35-20:05 32 3 250 Kč
POPIS KURZU
Lektor: Mária
Učebnice: Help! Kunt u mij helpen? 1

Tento kurz je vhodný pro klienty se základní znalostí nizozemského jazyka, chronické začátečníky a absolventy kurzu pro začátečníky. Předpokládá se znalost časování sloves a větné stavby, základních komunikačních frází a schopnost rozumět jednoduchým písemným sdělením v nizozemštině. Během kurzu si rozšíříte svoji slovní zásobu a vědomí základních gramatických jevů. Vaše slovní zásoba Vám již umožní reagovat na běžné společenské obraty a základní komunikaci s okolím, budete schopni jednoduchého písemného projevu.

Osnovou kurzu bude učebnice Help! Kunt u mij helpen? 1, bude probrána látka v rozsahu lekce 4/5-6/7. Kromě toho budete ve velké míře pracovat s dalšími učebnicemi nizozemštiny, originálními materiály vytvářenými dle individuálních potřeb účastníků kurzu, zvukovými nahrávkami a hrami určenými k procvičení slovní zásoby i gramatiky. Budete trénovat správnou výslovnost, pravopis  a schopnost konverzace na jednoduchá témata z každodenního života.

Přibližný rozsah osvojených znalostí po absolvování kurzu:

Gramatika: používání pomocných sloves a jejich negace, negace ve větě, inverzní slovosled, vazba „líbí se mi“, slovesa s odlučitelnými předponami (zvratná slovesa), skloňování zájmen a zájmena přivlastňovací; základní pojem o minulém čase

Slovní zásoba: restaurace, jídlo a pití; státní svátky; oslavy, narozeniny a blahopřání; škola, práce, denní rozvrh; udávání času; reakce na oznámení; oblečení a návštěva obchodu

 

PŘIHLÁSIT
Zajistěte si místo v kurzu vyplněním nezávazné online přihlášky.

Nizozemština je západogermánský jazyk, kterým mluví asi 24 milionů lidí po celém světě. Někdy se používá i označení holandština. Další označení - vlámština - je oproti tomu souhrnný pojem pro mluvenou nizozemštinu ve Vlámsku. Pro spisovnou nizozemštinu existuje jednotná norma. Základem jazyka bylo hornofranské nářečí (dolní němčina), ze kterého se tento jazyk vyvíjel již před 12. století. Nizozemština má hodně společných znaků s němčinou, liší se však zejména výslovností a pravopisem. Naučte se nizozemský jazyk online!

Nizozemštinu online vyučujeme v rámci skupinové i individuální výuky. Pro firemní klienty připravujeme speciální online kurzy holandského jazyka na míru.

Vyberte si svůj typ výuky:

  • skupinový kurz nizozemštiny online
  • individuální kurz nizozemštiny online
  • firemní kurz nizozemštiny online
  • prázdninový kurz nizozemštiny online
NEBOJTE SE ON-LINE VÝUKY
S JAZYKONEM JE TO SNADNÉ
  Žádná registrace
  Žádné přihlašování
  Žádná instalace programů
zjistěte více
JAK ZAČÍT
POTŘEBUJETE PORADIT?

Copyright © 2016 Jazykon / Jazykové kurzy a výuka